VÄGTRANSPORTLEADRE/ POLIS

Vägtransportledare 

Poliseskort utförs väldigt sällan i Sverige. Nu för tiden har vi Vägtransportledare,
så kallade ”VTL” som har samma befogenhet i trafiken som polis.

Överskrider transporten vissa mått, eller är tung, behövs VTL.

VTL hjälper ofta vid tunga dispens transporter som kräver avstängning av övrig trafik för passage av broar i vägbanemitt.

Vi har egna VTL på flera orter i Sverige, detta gör att vi kan hjälpa till med er transport i hela landet.

Alla våra Vägtransportledare är utbildade, certifierade samt har bilar utrustade enligt regelverket.

 

Polis

I resterande Europa kan vi hjälpa att ordna polis eskort till er transport, om det krävs.