VÄGUNDERSÖKNING

Vi erbjuder helhetslösningar för specialtransporter.
Vi tar hand om alla myndighetskontakter som uppdraget kräver,
samt på kundens önskemål kontrollerar vi framkomlighet,
vägars bärighet och eventuella begränsningar som uppstår.
Efter utförd vägundersökning lämnar vi ett färdvägsintyg och protokoll med bilder
och beskrivning av nödvändiga åtgärder.

Vi är mycket noggranna och försöker alltid hitta den bästa färdvägen,
så att transporten kommer fram säkert och utan problem.